Dolda fel

Både mäklare och säljare har ett upplysningsansvar över så kallade dolda fel. Känner de till att det förkommer någon form av nyttjande begränsningar skall de upplysa köparen om det.

Som köpare har du ett undersökningssvar som gäller allt som du rimligen kan upptäcka, skadad parkett även om det ligger under en matta (du kan flytta på mattan) skadad tapet bakom en tavla, solblekta fläckar, sprucken klinker, kakel etc.

Du köper en bostadsrätt i det skicka du ser och kan  förvänta dig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning.

Till exempel är badrummet original från 50 tal kan du inte förvänta dig att det uppfyller dagens norm. Har däremot säljaren gjort en utfästelse angående bostadsrättens skick, t.ex att badrummet är  nyrenoverat svarar säljaren för det, eftersom det förutsetts att detta är gjort fackmannamässigt enligt norm. Jag rekommenderar dock alltid att du ber om intyg på detta inför köp.

Säljaren ansvarar för och kan bli ersättningsskyldig, för sådana fel som köparen inte kunnat upptäcka, även om säljaren själv inte kände till felet – s.k. dolda fel. Fel räknas som  dolda om köparen vid en noggrann undersökning av bostadsrätten inte kunnat upptäcka dem och inte heller borde ha räknat med dem på grund av ålder, pris och skick.