Besiktning

Den vanligaste formen av besiktning av en bostadsrätt är att man själv gör en sk. okulär (dvs tittar runt) besiktning av bostadsrätten.

I takt med att priserna gått upp och många gör sin största investering bör man fundera på om det inte är värt att anlita en besiktningsman. Det är givetvis upp till var och en om man vill göra det och ha den utgiften. (vanligt vid husköp men inte så vanligt vid bostadsrättsköp)

Det finns olika saker man bör fokusera på,

Vanligtvis de dyraste sakerna att åtgärda

  • Badrummet, är det gjort enl norm?, utfört av behörig hantverkare?, när gjordes det om? Be om intyg.
  • Köket är det o.k som det är eller kommer man att behöva göra om det?

Andra enkla kontroller

Lyft på mattor titta på golvet under mattan, döljer det sig repor på parketten?

Är tappeterna hela? Är skarvarna ok?  Om de är hela kan du vanligtvis måla över dem annars behöver du kanske dra ner dem och spackla innan målning.

I äldre bostadsrättsföreningar är det inte ovanligt att man har sk gemensamma ventilationstammar till kök och badrum, då och då händer det att folk på eget bevåg kopplar in forcerad ventilation, detta får man inte göra och bostadsrättsinnehavaren blir återställningsksyldig. Spiskåpa utan motor är tillåten eller en motordriven kolfilterfläkt som inte är inkopplad till ventilationsstammen.

Mäklarens och säljaren ansvar

Viktigt att komma ihåg är att  mäklaren/säljaren  är skyldiga att informera om de fel de känner till, och kan bli ersättningsskyldig gentemot köparen ifall han/hon underlåter att göra detta. Samma skyldighet gäller att upplysa om förväntade fel. Läs mer under fliken dolda fel.

Kontroll av bostadsrättföreningen

Dessvärre slarvas det från många sida att kontrollera föreningen ekonomi, och förväntad avgiftsutveckling på månadsavgifterna.

Du skall av mäklaren/ säljaren få tillgång till den senaste årsredovisningen, denna ger dig en liten inblick hur föreningens ekonomi ser ut, de flesta föreningar har någon form av hemsida där du även kan hämta den.

Det är ett antal olika frågeställningar du bör ha med dig i valet av förening och köp av lägenhet.

Hur ser föreningens ekonomisk resultat ut?

Hur ser föreningens tillgångar ut? Har man mycket eget kapital eller har man en stor skuldbörda? Dessvärre har många föreningar i ljuset av låga räntor lånat upp pengar och glömt bort att lånen en dag skall betalas och att räntan mycket väl kan ändras när lånen binds  om (en bostadsrättsförening har vanligtvis bundna lån på 5 eller 10 år, men det skall framgå av årsredovisningen.

Förväntat framtida underhåll? Vad finns det för planerat underhåll? Hur gammal är föreningen? Behöver elen stammarna bytas? Vattenstammarna? Båda detta är väldigt kostnadskrävande renaveringar som tar mycket pengar i anspråk.

Gör bostadsrättsföreningen en tillsyn?

Många föreningar passar vid en överlåtelse på att göra en tillsyn, det är dock inte att förväxla med att de besiktigar lägenhetens skick, det är strikt en sak mellan köpare och säljare. Föreningen  kontrollerar bara det som är föreningens ansvar typ radiatorer (element) etc,