Sambo i bostadsrätt

Givetvis skall man inte utgå ifrån att man kommer att separera. Men det kan vara värt att ha vissa saker i åtanke, vid lägenhetsköp och samboskap. Denna sidan kommer bara att kort ge svar på vissa frågor om att vara sammanboende (sambo) och att äga bostadsrätt.

Det finns en lagstiftning som reglerar vad den ene och den andra partnern har rätt till vid en ev. separation. SFS (2003:376) Sambolag ersätter Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Här följer några exempel

Till ex. om Pia redan innan samboskapet äger en lägenhet och Per flyttar in hos Pia räknas lägenheten fortfarandes som Pias enskilda egendom.

Skulle däremot paret flytta till en ny lägenhet tillsammans så äger båda bostaden gemensamt oavsett vem som betalt lägenheten. Detta gäller även om Pia säljer sin lägenhet och för pengarna som hon får från sin gamla lägenhet (bostadsrätt) betalar den nya lägenheten (bostadsrätt) eftersom den nya varit avsedd för gemensamt boende.

Samma sak gäller för saker som införskaffats för det gemensamma boendet typ TV, mikrovågsugn, möbler etc. Det var och en hade före sammanboendet är fortfarande enskild egendom. Likaså är bil och bankkonton var och ens enskilda egendom.

Sambolagen går dock i vissa bitar att avtala bort. Sådana avtal finns under fliken blanketter. Avtalet bör kompletteras av en förteckning över vem som äger vad med tanke på att även de såtaste par kan bli ovänner en dag. Vill du läsa mer om Sambolagen? Klicka här.

 

Kort sammanfattning

  • Vem som betalt lägenheten spelar ingen roll vid en separation.
  • Sambolagen går till viss del att avtala bort.
  • Sambolagen gäller inte bil och banktillgodohavanden.
  • Samboavtal och dylikt finns här på köplägenhet.nu under fliken blanketter.