Problem med mäklare

Precis som inom alla andra yrkesgrupper finns det alltid de som inte håller måttet. Har du problem vänd i första hand till mäklaren själv, i andra hand tycker jag att du bör vända dig till mäklarbyrån mäklaren arbetar på och se om de kan hjälpa dig. Tänk dock på att det är mäklaren personligen som har förmedlingsuppdraget och är ansvarig. Hjälper inte det finns det en rad olika vägar att gå.

Fastighetsmäklarnämnden, är en statlig tillsynsmyndighet där alla mäklare är registrerade och de kan ge mäklaren en varning.  Här bör du redan innan du anlitar en mäklare kontrollera i fall mäklaren har blivit varnad eller anmäld. Kontrollera båda sakerna, anmälan kan ta tid innan den leder till varning. Alla mäklare förutom advokater måste vara registrerade hos fastighetsmäklarnämnden för att få utöva sitt yrke.

Allmänna reklamationsnämnden (mest för köparen) ARN kan ta upp ett ärende som har lett till en kostnad för dig. Har du fått fel uppgifter om bostadsytan, så har du kanske betalt ett mycket högre m2 än vad som står i avtalet. Mäklaren har dock ingen skyldighet att följa reklamationsnämndens beslut, det är en rådgivning, men de flesta brukar följa deras beslut.´

Mäklarsamfundet – De flesta mäklarna är medlemmar i Mäklarsamfundet. Och om de är det kan du anmäla dem till mäklarsamfundets egen ansvarsnämnd eller disciplinnämnd.

Domstol – I värsta fall får du vara beredd på att processa i en domstol, det finns en rad olika fall som med varierande framgång lett till ersättning för de drabbade