Skatt

Detta är bara en sammanfattning av de skatteregler som vi redan berört inom de andra rubrikerna här på köplägenhet.nu Detta är bara en sammanfattning för att ge ett lättöverskådligt intryck. För att säkerställa dig om de senaste reglerna hänvisar vi till www.skatteverket.se

Ränteutgifter

Räntan är avdragsgill med 30% upp till 100.000kr i ränteutgifter därefter med 21%.

Ett lite exempel du har 200.000 i ränteutgifter.

100.000 x 0.30 = 30.000

100.000 x 0.21= 21.000

Totalt 200.000 och 51.000 i skattereduktion

DVS säga har du 200.000 kr i ränteutgifter får du tillbaks 30.000 i skattereduktion för de första hundra tusen och 21.000 för det som överstiger 100.000 vilket i detta räkneexemplet var 100.000, total skattereduktion vid räntekostnader på 200.000 är 51.000. För de flesta brukar dock räntekostnaden hamna på under 100.000 kr så vanligtvis räknar man med 30%

Det finns vissa skatteregler som kan vara bra att känna till om bostadsrätt.

Hyra ut

Hyresinkomsten är skattepliktig. Från den får du dra av din egen månadsavgift för hyresperioden (om du har inneboende del av) plus 40.000 kronor per år från din hyresinkomst. På resterande belopp betalar du 30 procent i skatt (inkomst av kapital). Bilagan SKV 2199 du skall använda för beräkning till din deklaration kan du hämta här.

Försäljning av Bostadsrätt

Om det är dags att sälja din bostadsrätt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Vet du att du kan få uppskov med beskattningen av din bostadsrätt om du köper en ny bostadsrätt eller småhus?

Likaså är det viktigt att veta att vinst respektive förlust skall redovisas i deklarationen. Enklaste är att du läser igenom broschyren här.

Ett litet bra tips kan vara att om föreningen har amorterat av på sina lån kan du göra avdrag för din andel av detta under rubriken kapitaltillskott ruta 7 blanketten K6, Med andra ord den delen av din månadsavgift som gått till detta är avdragsgill.

Så här räknar du ut vinst eller förlust på din försäljning:

Försäljningspris

– Utgifter för försäljningen (typ mäklararvode)

–  Inköpspris

–  Förbättringsutgifter

–  Kapitaltillskott

–  Andel av inre reparationsfond vid försäljningen

+ Andel av inre reparationsfond vid köpet

+ Återföring av uppskovsbelopp

__________________________

Vinst eller förlust

Vinsten tar du upp i din deklaration och kommer att i praktiken skattas för 22% av denna har du förlust får du en skattereduktion på motsvarande 15%

Ett vanligt missförstånd är att samtliga förbättringsåtgärder är avdragsgilla, det är bara de som är gjorda under försäljningsåret samt de 5 föregående åren

Blankett K6 försäljning av bostadsrätt

Blankett K2 ansökan om uppskov

Rot avdrag

Du kan i vissa fall få Rotavdrag för arbetskostnader  som utförts i den egna lägenheten läs mer här,