Underhåll

Man skiljer på inre och yttre underhåll. Under större renoveringar kan det hända att föreningarna gör inre underhåll. I övrigt brukar stadgan förhindra att föreningen får göra inre underhåll och anledningen till det är att avgiften till föreningen satt efter att var och en skall bära sina egna kostnader, skulle exempelvis alla lägenheter få en ny spis, kyl eller säkerhetsdörr skulle de stora lägenheterna få betala sina mer än sina egna kostnader och de små mindre.

Inre underhåll

I en bostadsrätt är du är själv ansvarigs och får på egen bekostnad stå för det inre underhållet och de reparationer som behövs i din lägenhet. En del föreningar har kvar s.k. inre fonder där en del av hyran avsätts för att kunna användas till inre underhåll. Avsättningen till den inre fonden brukar vara någon hundralapp per år och lägenhet och räcker vanligtvis inte speciellt långt. Storleken på inre fonden skall vara med i köpekontraktet av lägenheten.

Till inre underhåll räknas tex. vitvaror (kyl och frys), spis, rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga av lägenhetens utrymmen. glas i fönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Du avgör själv när du vill byta vitvaror eller om du vill tapetsera, måla om etc. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, installera dusch i en toalett måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Har du gjort en större förändring utan tillstånd kan du bli ålagd att återställa lägenheten. I vissa fall kan du bli ålagd att åtgärda inre underhåll, tex. om fuktspärrarna i ditt badrum är undermåliga vilket kan leda till fuktskada hos övriga boende.

Yttre underhåll

Föreningen svarar för så kallat yttre underhåll och dit räknas bland annat vatten- och avloppsledningar, elledningar, ventilationskanaler, underhåll av föreningens gemensamma utrymmen, trapphus, fasad (ej lägenhetsfönster) etc.

Hantverkare

Extra viktigt är det att våtutrymmen etc som kan ge skador som kan vara svåra att se eller kan ge allvarliga konsekvenser utförs av någon som har rätt behörighet för att utföra arbetet, du skall alltid begära intyg från den som utfört arbetet och det skall följa gällande norm för våtutrymmen etc. Det kan vara frestande att ta en billig lösning men det kan i längden bli dyrt ifall arbetet är felaktigt utfört. Vill du spara pengar gör då det genom att jämföra olika hantverkare, en sajt som jag tycker verkar intressant som jag ännu inte hunnit testa ärHantverkarGuiden.se