Hyra ut

Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt (upplåtelse i andra hand). Är det viktigt att du tänker på att hyra ut i andra hand är omgärdat av många regler däribland kontrakt, hyresbelopp och besittningsskydd.

Tänk på att alltid ha ett skriftligt tillstånd från bostadsrättsföreningen innan du hyr ut.

Bostadsrättsföreningens tillstånd

Du måste ha bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut din lägenhet till någon annan. Detta tillstånd måste du ansöka om och få beviljat innan din ”hyresgäst” flyttar in. Om inte, riskerar både du och din ”hyresgäst” att bli vräkta. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, vanligt är 6 månader. Även om din ansökan omfattar en annan tidsperiod kan styrelsen begränsa tiden. Byter du hyresgäst eller vill förlänga hyresperioden måste en ny ansökan lämnas in.

Styrelsen i din bostadsrättsförening behöver en kopia på ditt kontrakt om att hyra om i andra hand (du kan skriva ut en mall från fliken blanketter). Denna bör medföljas av en formell begäran (denna blankett finns också under fliken banketter). Samma regler gäller oavsett om du tar ut hyra eller inte. Du kan alltså inte ”låna” ut din lägenhet utan föreningens tillstånd.

Vanliga skäl för uthyrning i andra hand är:

  • Om du skall tillfälligt arbeta eller studera på annan ort.
  • Om du skall bli sambo och vill provbo under en begränsad tid.
  • Om oturen är framme och du behöver flytta till ett sjukhem eller dylikt.

Andrahandskontraktet skall vara skriftligt. Allt kring uthyrningen skall vara med t.ex. hyrestid, hyra, vilket datum hyran ska betalas, vilka utrymmen som får användas, om telefon, el, garageplats etc ingår i hyran. Kostnadsfritt avtal finns här på sajten köplägenhet.nu under fliken blanketter.

Besittningsskydd

Hyr du ut i mer än två år kan din hyresgäst få besittningsrätt, det vill säga rätt att bo kvar. Vill du som hyr ut undvika detta, måste du avtala bort det så kallade besittningsskyddet. OBS! Det är ytterst ovanligt att bostadsrättsföreningen beviljar tillstånd att hyra under en så lång tidsperiod.

Avtal om avstående av besittningsskydd kräver inte hyresnämndens godkännande om hyresförhållandet uppfyller följande, är kortare än fyra år och bostadsrättsinnehavaren själv skall bosätta sig där eller överlåta bostadsrätten.. Det står mer om detta på blanketten från dem, hämta den här.

Hyra

Det finns inga exakta regler om hyror i andra hand, men de ska vara “skäliga”. Din hyresgäst kan vända sig till hyresnämnden om han/hon anser att den är för hög. Om din hyresgäst får rätt i hyresnämnden, kan du riskera att få betala tillbaka pengar plus ränta upp till två år tillbaka i tiden. Kom också ihåg att bostadsrättsföreningen inte har ett hyresförhållande med din ”hyresgäst”. Föreningen har oavsett om din hyresgäst betalt sin hyra till dig eller inte, rätt att kräva dig på månadsavgiften.

Ordningsregler

Du är ansvarig för de olägenheter (störningar, misskötsel etc.) som kommer från din lägenhet oavsett om den är uthyrd i andrahand.

Skatt

Hyresinkomsten är skattpliktig. Från den får du dra av din egen månadsavgift (under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. du får  inte avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott).plus 40.000 kronor per år från din hyresinkomst. På resterande belopp betalar du 30 procent i skatt (inkomst av kapital). Blanketter och mer information kan du få här på sajten köplägenhet.nu under flikenskatt. Givetvis skall du alltid för korrekta uppgifter kontakta skattemyndigheten.