Lån

De allra flesta som hittar sin drömlägenhet behöver låna till delar av denna. Vanligtvis går ett köp till så att man betalar en handpenning på ca 10% (storleken går i regel att förhandla) och att köparen betalar resterande köpeskilling på tillträdesdagen. De flesta kontrakt vid lägenhetsköp brukar ha en passus med typ “att detta kontrakt gäller underförutsättning att köparen beviljas lån”. Helt fel är det inte att ansöka om lånelöfte hos din bank om du vet ungefär vad du vill köpa. Säljare och mäklare föredrar en som har finansiering ordnad framför en som inte har det om de ligger likartat i prisbilden.

Ränta

När det gäller räntan finns den som antingen rörlig eller bunden. Rörlig då är den som namnet antyder rörlig och följer svängningarna på räntemarknaden. Bunden ränta är en ränta som man bundit under en förutbestämd tid t.ex. fem år. Oftast är den bundna räntan något högre än den rörliga men ger å andra sidan en trygghet mot räntesvägningar. Räntan är avdragsgill i deklartionen.

Låneformer

Man brukar skilja på botten-, topp- och handpenningslån.

Bottenlån

Banker och kreditinstitut vill gärna gardera sig mot förluster och lånar därför vanligtvis ut ca 75% av marknadsvärdet i en bostadsrättslägenhet som bottenlån. Bostadsrätten sätt som pant genom en pantförskrivning, det vill säja Du lånar med lägenheten som säkerhet och vid en försäljning skall banken alt kreditinstitutet ha sitt först. Bottenlånet har lägre ränta än topplån och därför är det klokt att sätta så mycket som möjligt i bottenlånet.

Topplån

Köper man en bostadsrätt är det få förunnat att ha 25% i handpenning och de flesta behöver därför låna lite mer än vad man får låna till med bottenlån. Då finns det möjlighet att låna lite till detta kallas då topplån. Ränta för topplån är något högre än vid bottenlån eftersom banken inte har samma säkerhet och därför tar en större risk. Vanligtvis kan du inte låna till hela köpebeloppet utan behöver någon typ av handpenning ochså.

Handpenningslån (överbryggningslån)

Handpenningslån även kallat överbryggningslån används exempelvis om du hittar den lägenheten du vill ha men måste vänta på att din egen blir såld eller om du av någon annan anledning inte just för tillfället har likvida (tillgängliga) pengar till handpenning.

Var otrogen

För din egen skull bör du jämföra olika banker och räntor. Viktigt att tänka på är givetvis räntesatsen, men nästan lika viktigt är hur stor del som du kan få som bottenlån respektive topplån. 1% i ränteskillnad på 100.000 ger dig 1000 kr mer i plånboken per år (skatteeffekt ej inräknad)

Testa olika nischbanker, de har ofta inga kontor och kan erbjuda lägre ränta.

Testa till att göra en prisjämförelse eller direkt hos till exempel SBAB