Vad köper du?

Vid köp av bostadsrätt köper du rätten att nyttja en bostad och blir medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är vanligtvis en lägenhet men kan även vara radhus, kedjehus eller villa. Det du köper är egentligen – den ägs av föreningen – utan rätten att nyttja en viss bostad under obegränsad tid. Tillsammans med de övriga medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten, det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Förutsättningen för nyttjandet (användandet) är att dina åtaganden mot föreningen sköts, det vill säga att du betalar årsavgift och att du följer de regler som gäller.

För att ditt köp skall bli giltigt måste du ansöka om medlemskap och bli godkänd som medlem i föreningen. Om medlemskap i föreningen kan du lösa mer om under fliken föreningen