Varför mäklare?

Många säger att mäklare bara kostar pengar, och visst kan du göra delar av arbetet själv, men det många ofta inte tänker på är att en mäklare oftast känner till området och prisbilden och har lättare att få ett bättre pris än vad du som privatperson kan få ut, givetvis hänger det också samman med vilken typ av exponering ditt objekt får, mäklarna annonser oftast ut ditt objekt i flera olika kanaler, tidningar på internet etc, ju fler personer som ser din lägenhet desto större är chansen att du får ett bra pris. Min rekommendation är att om du inte är väldigt väl insatt i området och själv är duktigt på försäljning är att du anlitar mäklare.

Prisbilden i området.

Skall du få många intressenter och ett bra pris för din bostadsrätt är det viktigt att ditt objekt ligger i rätt prisnivå. Ligger du för högt riskerar du att inte få så många som är intresserade, och börjar du sen sänka priset tror många att det är något fel med objektet.

Atraktiv beskrivning av ditt objekt

Att arbetat som mäklare är en sorts försäljning, och en duktig mäklare är oftast bättre än vad du själv är på att beskriva din bostadsrätt, de känner oftast till vad som bör framhävas.

Försäkring (ansvarsförsäkring)

Mäklaren är enligt lag skyldig att ha en ansvarsförsäkring. Denna är till för att täcka skador som mäklaren förorsakat säljare eller köpare. Ex mäklaren är skyldig att informera om de fel mäklaren känner till, och kan bli ersättningsskyldig gentemot köparen ifall han/hon underlåter att göra detta. Samma skyldighet gäller att upplysa om förväntade fel.

Säljer du lägenheten själv är det din skyldighet att informera köparen om detsamma.

Köparen å sin sida har en alltid ett undersökningsansvar.

Exponering

På grund av att mäklarna exponerar objektet (bostadsrätten) lite mer än vad du troligen skulle gjort själv kan de ofta samla ihop till öppna visningar med många intressenter, om någon är intresserad av din lägenhet (bostadsrätt , objekt eller vad du vill kalla det) och ser att andra är där har det ofta effekten att de snabbar på sin beslutsprocess.

Ensamrätt (exklusivtet)

Oftast vill mäklaren ha ensamrätt på att förmedla ditt objekt (bostadsrätt) det innebär t.ex. att om du själv under tiden som mäklaren försöker sälja din lägenhet (bostadsrätt, objekt eller vad du vill kalla det) har rätt till provision även om du själv hittar en köpare. Ensamrätten kan variera men är oftast kring tre månader.

Ensamrätten går att avtala bort, så du kan ha mer än en mäklare eller undertiden kan försöka sälja lägenheten själv.

Sälja själv

Vill du ändå sälja lägenheten själv så kan du givetvis hämta de blanketter du behöver här på köplägenhet.nu