Säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är kanske ingen patentlösning, men det minskar risken för att en inbrottstjuv väljer din lägenhet.

Förenklat kan man säga att en säkerhetsdörr är en ståldörr som oftast klädd med någon typ av laminatskikt för att efterlikna vanliga dörrar. För att säkerhetsdörren skall fungera måste den vara rätt monterad och karmen vara/bytas till en typ som också är säkerhetsklassad. Seriösa försäljare av säkerhetsdörrar ger en helhetslösning där de monterar dörr, karm och forslar bort den gamla dörren. Daloc är ett exempel på säkerhetsdörr.

En säkerhetsdörr minskar att ljud och matos sprids via en otät dörr ut till trapphus och därmed till och från grannar. En säkerhetsdörr står även emot brand under mycket längre tid än vanliga dörrar vilket givetvis försvårar för bränder att sprida sig.

Beroende på era stadgar kan dörren i bland ligga under bostadsrättsinnehavarens ansvar (vanligt i HSB föreningar) och i bland under föreningens ansvar vanligt i Riksbyggen. Oavsett vilket bör du innan byte kontakta styrelsen. Det kan finns krav på hur den skall se ut etc. Tänk på att inte hänga om dörren från inåtgående mot utåtgående utan föreningenstillstånd.

  • Du kan oftast få rabatt på hemförsäkringen ifall du har en säkerhetsdörr
  • Ljudet till och från din lägenhet minskar ganska mycket med en säkerhetsdörr